Jadrová energia - Je súčasná európska energetická politika obeť úradníckej zrady?

Autor: Marian Nanias | 2.11.2020 o 16:53 | (upravené 2.11.2020 o 18:22) Karma článku: 4,49 | Prečítané:  294x

Dvaja známi francúzski energetickí experti napísali knihu o rozporoch a slepých uličkách rôznych aspektov súčasnej európskej energetickej politiky.

Jadrová energia -  Je súčasná európska energetická politika obeť úradníckej zrady?

Dvaja známi francúzski energetickí experti napísali knihu o rozporoch a slepých uličkách rôznych aspektov európskej energetickej politiky.

 

Bernard Durand je inžinier, výskumník a prírodovedec. Bol riaditeľom divízie geológie a geochémie Francúzskeho inštitútu pre ropu a nové energie (IFPEN), potom Národnej školy geológie. Predsedal tiež Vedeckému výboru Európskej asociácie geovedcov a inžinierov (EAGE). Je spoluzakladateľom environmentálneho združenia „Nature en Pays d´Arvert“ ktorý získal ocenenie Alfreda-Wegenera. Roky sa venuje štúdiu energetickej problematiky vo vzťahu k životnému prostrediu, a osobitne o takzvanú obnoviteľnú elektrinu, veternú energiu a solárnu fotovoltaiku. Okrem iných je autorom článkov a kníh v odboroch Energetika a životné prostredie: riziká a výzvy vyhlásenej krízy (2007, EDP Sciences), Ropa, zemný plyn a uhlie: príroda, mechanizmy formovania, vyhliadky do budúcnosti v transformácii energie ( 2018, EDP Sciences) a Vent de folie: Veterná energia vo Francúzsku, lož a ​​podvod? (2020, vydania Saint-Léger).

Jean Pierre Riou je nezávislý publicista v oblasti energetiky a roky sa venuje kritickej analýze implementácie obnoviteľných energií v Európe, najmä veternej a solárnej fotovoltaickej energie. Za týmto účelom vytvoril na internete web Le Mont Champot, ktorý je jedným z hlavných francúzskych zdrojov v tejto oblasti. V rámci tejto expertízy ho v roku 2019 vypočula „Vyšetrovacia komisia francúzskeho Národného zhromaždenia pre hospodársky, priemyselný a environmentálny vplyv obnoviteľných energií, pre transparentnosť financovania a pre sociálnu prijateľnosť politík prechodu na energiu“, známa ako „komisia AUBERT“. V súčasnosti je tiež koordinátorom energetickej kancelárie kolektívu Science-Technologies-Action (STA). 

Bernard Durand a Jean Pierre Riou, sú energetickí experti a autori mnohých odborných článkov o energetike, a práve napísali „Zradu úradníkov“, rozsiahly pracovný dokument o negatívnych účinkoch vývoja prerušovanej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (iREl), ktoré v súčasnosti v Európe tvoria predovšetkým veterná energia a fotovoltaika.

Tento 107-stranový dokument spolu s 30 stranami poznámok a odkazov má za cieľ zhromaždiť najlepšie zdroje na zdôraznenie rozporov a slepých uličiek rôznych aspektov európskej energetickej politiky. Obaja autori odpovedali na otázky časopisu „the European Scientist. 

Tu je ich rozhovor pre žurnál European Scientist:

European Scientist (ES): Svoju výskumnú prácu o prerušovanej elektrine z obnoviteľných zdrojov v Európe ste nazvali „Zrada úradníkov“. Prečo?

Bernard Durand (BD) a Jean-Pierre Riou (JPR): „Názov sme prevzali z diela Juliena Bendu z roku 1927, ktoré sa dostalo na titulné stránky novín v predvečer druhej svetovej vojny. V tomto prehľadnom diele Julien Benda obhajoval myšlienku, že „úradníci“, intelektuáli, ktorých poslaním je brániť spravodlivosť a rozum, zradili toto poslanie pre osobné záujmy. V dodatku v roku 1946 tvrdil, že táto zrada slúžila nedemokratickej ideológii a urýchlila nástup vojny. Aj naša kniha je znepokojujúco aktuálna. V Európe títo úradníci, ktorí sú v podstate verejnými orgánmi a volenými úradníkmi, pripravujú zákony a vyhlášky, ale tiež klamú, aby umožnili vývoj prakticky zbytočných veterných turbín a slnečnej fotovoltaiky na volebné ciele a finančný zisk, na zjavnú škodu spoločenstvá, občanov a ekonomiky. “

E.S .: Vo svojom výskume uvádzate, že prerušovanosť je zdrojom všetkého zla. Môžete to rozviesť?

Bernard Durand: Hovoríme o elektrine, ktorá je iba jednou z foriem energie, ktorú využívame. Sila vetra a výrova fotovoltaickej elektriny značne a neustále kolíše (v závislosti na sile vetra a intenzity slnečných lúčov). Je to prerušované, premenlivé. Tieto prirodzené variácie sú zjavne nezávislé od ľudskej vôle. Nemôžeme ich ovládať. Veterné turbíny a fotovoltaické panely nemôžu nasledovať dopyt, to znamená prispôsobiť svoju výrobu našej spotrebe elektrickej energie v reálnom čase a pri frekvencii 50 Hz, čo sú dve podmienky, ktoré sú nevyhnutné pre stabilitu elektrickej siete. Preto sú tieto zdroje elektrickej energie osamotene málo použiteľné. Aby boli užitočné, musia byť trvalo spojené buď s kontrolovateľnými elektrárňami, alebo so rezervou, aby sa umožnila kompenzácia možného prerušenia. Ale keďže rezervy teraz nemajú dostatočnú kapacitu a pravdepodobne ani veľmi dlho nebudú, používajú sa na zálohovanie kontrolovateľné elektrárne, ktoré spravidla pracujú na fosílne palivá (uhlie a plyn) v Nemecku a jadrové vo Francúzsku.

Výsledkom toho všetkého je séria problémov vyplývajúcich z vývoja obnoviteľných energetických zdrojov (iREN).

Vysvetľujeme ich v našej knihe:

- oveľa vyššia cena elektriny pre spotrebiteľa, bez ohľadu na to, koľko výrobné náklady klesnú;

- nedostatočná účinnosť pri znižovaní emisií CO2 z výroby energie vo väčšine európskych krajín, ktoré vo veľkej miere využívajú elektrárne poháňané fosílnymi palivami;

- zbytočnosť v krajinách, ktorých výroba elektriny už emituje málo CO2 v dôsledku ich veľkého využívania jadrovej a / alebo vodnej elektriny - Francúzsko, Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko

- a následná irelevantnosť pre klimatické núdze; - nemožnosť zaobísť sa bez kontrolovateľných elektrární (jadrových vo Francúzsku), ktoré musia byť udržiavané na plný výkon, aby zvládli obdobia bez vetra a slnka (nočná alebo veľmi zamračená obloha);

- neschopnosť prispieť k elektrickej bezpečnosti v Európe; atď …

Ďalšie problémy vyplývajú z ekologického dopadu iREl: - Veterné turbíny a fotovoltaické zariadenia majú nízku produktivitu energie (na jednotku obsadenej oblasti). Toto ich robí oveľa horšími v zaberaných prírodných priestoroch a produkujú viac odpadu. Vo Francúzsku zaberá iREM 100 až 1 000-krát väčšiu plochu a produkuje 10 až 15-krát viac odpadu na MWh vyrobenej elektriny ako jadrové elektrárne. A ako už bolo spomenuté vyššie, samostatne je táto elektrina nepoužiteľná.

Jean-Pierre Riou: Dodal by som, že nedostatok istej výroby z prerušovaných zdrojov - veternej a fotovoltaiky - znamená, že si európska elektrizačná sústava musí uchovať všetku svoju riadenú kapacitu, ako ukazujú čísla ich vývoja za súčasnú štvrtinu storočia exponenciálneho rastu prerušovaných energií. To je škodlivé obzvlášť pre jadrový ekonomický model, ktorý je nediskutovateľný. Táto prerušovanosť tiež vyžaduje významnú reštrukturalizáciu elektrickej siete, ktorá by jej umožnila lokálne znížiť veľké (akože zbytočné) výkony, keď zafúka vietor alebo bude svietiť slnko.

E.S .: Ako z tohto pohľadu hodnotíte tzv. európsku dohodu (Green Deal), ako bola pôvodne formulovaná? Čo si myslíte o nových požiadavkách Európskeho parlamentu zameraných na úplne bez uhlíkovú Európu - hovoríme o uhlíkovej neutralite?

B.D .: (Súčasná) politika zelenej dohody (Green Deal) a všeobecnejšie európska energetická politika je hlboko pokrytecká a nečestná, pretože spočíva v stanovení prostriedkov namiesto cieľov. To je obzvlášť očividné, pokiaľ ide o elektrinu. Stanovuje podiely obnoviteľnej elektriny, v skutočnosti podiely veternej a solárnej FV elektriny, ktoré sa majú dosiahnuť v stanovených časových horizontoch, a tvrdí, že ide o riešenie klimatickej núdze, čo je absurdné.

V skutočnosti by si to vyžadovalo stanovenie kvantitatívneho cieľa pre emisie CO2 na vyrobenú kWh, rovnakého pre všetky členské štáty (!), a ponechať im voľnosť pri výbere prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov (!).

Takto pokutuje krajiny, ktoré už majú z výroby elektrickej energie veľmi nízke emisie CO2, ako napríklad Francúzsko, v prospech krajín, kde sú tieto emisie veľmi vysoké, napríklad Nemecka.

Táto zaujatosť naznačuje, že Európska komisia a Parlament sú veľmi otvorení vplyvu, a to nielen z Nemecka, ale aj z loby veternej energie a fosílnych palív, najmä z plynovej loby.

E.S .: Ako ukázal nemecký model, obnoviteľné energetické zdroje (iREl) doteraz samé o sebe nestačia. Myslíte si, že tento problém jedného dňa vyrieši technologické riešenie?

JPR: Pretože nie je možné pre spoločnosť skladovať elektrinu vo veľkom rozsahu za prijateľnú cenu, Nemecko uvažuje o zvýšení výkonu svojich záložných plynových elektrární a výrobou tzv. zelenej energie s nádejou na zníženie ich závislosti na Rusku. (Aj keď závislosť Nemecka na Rusku z pohľadu ich presadzovania plynovodu North Stream 2 za každú cenu je vlastne veľmi otázna... - poznámka autora článku)  

Stratégia Francúzska nedávno pripomenula „Aby sme dosiahli uhlíkovú neutralitu v roku 2050, musíme prestať používať fosílny plyn. A pretože nemôžeme čakať, či to dokážeme cez obnoviteľné zdroje, musíme okamžite začať obmedzovať používanie plynu zameraním sa na iné nízko uhlíkové energie. “

Nemecko je samo odsúdené na to, aby robilo túto hazardnú hru s cieľom predĺžiť svoju cestu smerom k obnoviteľným energiám. Zdá sa však, že v strednodobom horizonte sa na dosiahnutie tohto cieľa nepredpokladá žiadny ekonomický model. Jeho cieľ v oblasti kombinácie elektriny do roku 2050 je medzitým na ceste k emisiám viac ako 100 miliónov ton CO2 ročne, čo je päťkrát viac ako v súčasnosti zabezpečuje francúzsky energetický mix.

B.D .: Pretože Jean-Pierre vám práve odpovedal na prípad Nemecka, odpoviem vám na technologické riešenia. Potrebovali by sme vytvoriť dostatok rezerv elektriny na akumuláciu enormného množstva elektriny, aby sme nahradili riadené elektrárne ako regulátory v prípade prerušenia (výpadkov). Dnešné typy rezervných úložísk to nedokážu, môžu hrať iba okrajovú úlohu. V súčasnosti existujú plány na vytvorenie zásobníka z vodíka vyrobeného elektrolýzou vody, pričom potrebnú elektrinu vyrábajú veterné turbíny alebo solárne panely, pričom vodík sa potom používa na výrobu elektriny na požiadanie prostredníctvom palivových článkov alebo vodíkových turbín.

A aj keď je to veľmi komplikované - skutočný stroj Rube Goldberg - a teda nebezpečné, v malom meradle je to technicky možné.

Ale navyše energetická účinnosť týchto procesov je veľmi nízka, 20% až 30%, čo znamená, že:

1 – znehodnotíme väčšinu vyrobenej elektriny,

2 - náklady na elektrinu by sa výrazne zvýšili,

3 - vplyv na životné prostredie, zastavanú plochu a množstvo použitého materiálu by sa vynásobil 3 až 4 x za kWh elektriny dodávanej spotrebiteľovi!

Pred pätnástimi rokmi sa Nóri pokúsili pre dedinu na ostrove Utsira vytvoriť sebestačnú elektrickú energiu pomocou veterných turbín pomocou výroby a skladovania elektrolytického vodíka. Po štyroch rokoch neúspechov to vzdali. Samozrejme, nikdy nemôžete povedať nikdy, ale obrovské skladovanie elektriny je v súčasnosti ako „čakanie na Godota“, v čo neustále dúfame, ale (zatiaľ) sa to nikdy nestane.

E.S .: Myslíte si, že je v Európe aspoň jedna krajina, ktorá si vedie v energetickej politike lepšie ako ostatné?

JP.R .: Ak obmedzíme našu odpoveď na výrobu elektriny, ktorá je hlavnou doménou našej práce a pomohla by dekarbonizovať ďalšie odvetvia, ako je vykurovanie a doprava, môžeme považovať za model z hľadiska zmeny podnebia vďaka zmes výroby viac ako 90% bez uhlíka od roku 1995 v dôsledku jadrových elektrární a vodných priehrad Francúzsko.

Za zmienku stojí tiež efektívnosť Spojeného kráľovstva (tj. Veľkej Británie), kde podnietili značný pokrok vďaka využívaniu uhlíkovej dane, ktorej cenový signál viedol k drastickému zníženiu uhlia.

B.D .: Súhlasím s Jeanom-Pierrom ohľadom Francúzska, ale iba ak si udrží svoju jadrovú energiu (!), aby sme mohli masívne elektrifikovať dopravu a bývanie. Malo by to najväčšie šance, ale momentálne to tvrdohlavo pracuje na tom, aby ste ich zničili!

Ak sa pozrieme iba na emisie CO2 na kWh vyrobenej elektriny, najlepšie výsledky majú nepochybne Nórsko, Švédsko a Švajčiarsko. Vďačia za to však prirodzenej výhode, ktorú iné európske krajiny nemajú, veľmi vysokej produkcii vodnej energie na obyvateľa. Iba tak Nórsko vyrába elektrinu. Švédsko a Švajčiarsko majú tiež významnú jadrovú výrobu.

Ale keď vezmeme do úvahy energiu všeobecne, nakoľko sú práve fosílne palivá tie, ktoré sú hlavnými dodávateľmi v doprave a bývaní, odvetviach, a tie sú energeticky veľmi náročné, takže v konečnom dôsledku neexistujú žiadne veľké rozdiely medzi väčšinou európskych krajín, pokiaľ ide o emisie CO2 na obyvateľa.

Tí, ktorí na výrobu elektriny nepoužívajú hlavne fosílne palivá, tj. tie štyri vyššie uvedené krajiny, majú jasnú výhodu oproti ostatným.

Energetická politika, ktorá najlepšie zachová budúcnosť, by bola taká, ktorá by čo najviac znížila využitie fosílnych palív, na jednej strane by mala vypúšťať menej CO2, na druhej strane na ochranu pred krízou dodávok, najmä ropy, ktorá je nepostrádateľná pre dopravu, a teda hlavný determinant našej hospodárskej činnosti. A tam teraz nie je žiadna európska krajina.

E.S .: Ak by ste mohli poradiť Bruselu, aké energetické politiku (politiky) by ste chceli pre EÚ?

BD: Muselo by to stanovovať ciele na obyvateľa a nie prostriedky, výber prostriedkov by sa ponechával na členské krajiny:

- cieľová cesta zníženia emisií CO2 v európskom meradle,

- cieľový smer pre zníženie využívania fosílnych palív, najmä ropy, na zlepšenie energetickej bezpečnosti,

- cieľový smer čistej spotreby (pri zohľadnení recyklácie) použitých surovín.

A „Brusel“ by potreboval vypracovať víziu nielen na niekoľko desaťročí, ale minimálne na sto rokov, ak nie na tisíc. Na záver si pripomeňme, že nepretržitý nárast množstva spotrebovaných surovín iba o 1% ročne po dobu 1 000 rokov znamená znásobenie ich spotreby asi o 20 000!

J.P.R. : Mnoho inštitucionálnych pozorovateľov považuje jadrovú energiu za nevyhnutnú pre politiku v oblasti riešenia klimatických zmien podnebia. Aj v Nemecku sa jadrová energia vracia do popredia s tvárou v tvár niektorých ochrancov životného prostredia, ktorí si uvedomujú, aj keď trochu neskoro, že existuje malá alternatíva rýchleho odchodu od využívania uhlia. Jadrová energia je spolu s vodnou energiou, ktorej zdroje sú však obmedzené, jedinou kontrolovateľnou energiou, ktorá neuvoľňuje CO2. Zdá sa však, že Brusel nechápe potrebu to podporovať. V skutočnosti to skôr niekedy vyzerá ako boj o vplyv zameraný na zabránenie tomu, aby Francúzsko malo oproti svojim susedom v oblasti bez uhlíkovej energie konkurenčnú výhodu.

Ak by sa čitatelia chceli zoznámiť s celou knihou, ktorú hore uvádzaní energetickí odborníci napísali (L’éolien et le solaire photovoltaïque en Europe -  La trahison des clercs, by Bernard Durand et Jean-Pierre Riou), môžu si originál vo francúzštine prečítať tu: http://lemontchampot.blogspot.com/search?updated-max=2020-10-18T10:20:00-07:00&max-results=7
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Experti nesúhlasia s Krajčího vyjadreniami o AstraZenece a posune očkovania

Tento týždeň príde o takmer päťtisíc dávok vakcíny od Pfizeru menej.

Komentár šéfredaktorky

Čo nám ostáva, keď Fico slintá po moci a vláda sa háda?

Čoraz ťažšie sa rozlišuje, ktoré rozhodnutie smeruje k ochrane životov a ktoré je len zneužívaním dôvery občanov.

NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU

Holý sa opäť zatajuje. V Británii buď porušil pravidlá, alebo zavádzal

Na Slovensku pravidlá neporušil, v Anglicku to isté nie je.


Už ste čítali?