Jadrová energia – Koniec II. Svetovej vojny a použitie atómových bômb. (C)

Autor: Marian Nanias | 13.5.2020 o 6:51 | Karma článku: 3,31 | Prečítané:  350x

Použitie atómových bômb na konci II. Svetovej vojny bolo a stále je kontroverzná téma pre politikov, historikov ako aj bežných občanov. Ako to bolo naozaj? Pohľad do archívov...... tretí diel.

Toto je tretia časť článku. Ak ste ešte nečítali článok od začiatku, tak si môžete jeho prvú časť prečítať tu:

https://nanias.blog.sme.sk/c/535665/jadrova-energia-koniec-ii-svetovej-vojny-a-pouzitie-atomovych-bomb-a.html 

A druhú časť tu:

https://nanias.blog.sme.sk/c/535666/jadrova-energia-koniec-ii-svetovej-vojny-a-pouzitie-atomovych-bomb-b.html

22. júla 1945 – Výťah z dekódovanej depeše „Magic“ – Zhrňuje a obsahuje správy od Toga Satovi. V dlhom a vášnivom posolstve druhá strana tvrdila, prečo musí Japonsko akceptovať porážku: „nemá zmysel dokázať oddanosť [cisárovi] zničením štátu.“ Togo odmieta radu Sato, že Japonsko by mohlo prijať bezpodmienečnú kapituláciu s jedným upresnením: „zachovanie cisárskeho domu“. Togo, ktorý bol pravdepodobne neschopný alebo neochotný zaujať mäkké postavenie v oficiálnom telegrame vyhlásil, že „celá krajina ... sa postaví proti nepriateľovi v súlade s imperiálnou vôľou, pokiaľ bude nepriateľ vyžadovať bezpodmienečnú kapituláciu.“

24. júla 1945 - Japonskí mierotvorci – Americký minister námorníctva James Forrestal bol pravidelným príjemcom „magických“ správ o ukončení vojny; tento podstatný príspevok hodnotí dramatické výmeny medzi Sato-Togo, na ktoré sa vzťahuje zhrnutie „Magic“ z 22. júla (hoci Forrestal chybne označil Satov telegram ako „prvý júl“ namiesto 21.). Na rozdiel od tvrdenia Alperovitza, že sa Forrestal snažil upraviť podmienky bezpodmienečnej kapitulácia tak, aby ponechal Japoncom únik a „zachovať si tvár“, Frank považuje Forrestalovu správu o výmene informáciách medzi Sato-Togo za ďalší dôkaz, že vyšší predstavitelia USA pochopili, že Tokio ešte „nebolo na kapituláciu pripravené."

29. júla 1945 - Po tom, čo bol Truman požiadaný byť v delegácii na Postupimskej konferencii, bývalý veľvyslanec Davies sedel pri rokovaniach „Veľkej Trojky“. Jeho záznam v denníku napovedá, že Byrnes veril, že atómová bomba poskytla USA významnú výhodu pri rokovaniach so Sovietskym zväzom. Davies si však zjavne myslel úplný opak.

Debaty medzi Japoncami - koncom júla / začiatkom augusta 1945

V Postupimskej deklarácii vlády Číny, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických požadovali „bezpodmienečné odovzdanie všetkých japonských ozbrojených síl. „Alternatívou je rýchle a úplné zničenie.“

Nasledujúci deň v reakcii na otázky novinárov o reakcii vlády na ultimátum predseda vlády Suzuki zrejme povedal, že „to môžeme iba ignorovať [mokusatsu]. Urobíme maximum pre dokončenie vojny až do trpkého konca. “ Bix tvrdí, že to predstavovalo „premeškanú príležitosť“ ukončiť vojnu a ušetriť Japoncom pokračujúce americké letecké útoky. Naopak, Togova súkromná pozícia bola iná ako Suzukiho; keď (Togo) Satovi povedal, že „prijímame politiku že si to starostlivo preštudujeme.“ To, že Stalin nepodpísal vyhlásenie (ale Truman a Churchill ho o to ani nepožiadali), viedlo k otázkam o sovietskom postoji. Togo požiadal Sata, aby sa čo najskôr pokúsil stretnúť so sovietskym ministrom zahraničných vecí Molotovom, aby „ozvučil ruský postoj“ k vyhláseniu a japonskej iniciatíve ku koncu vojny. Sato predtým, ako sa pripojil k Togu, nevidel, že nemá zmysel zbližovať sa so Sovietami po ukončení vojny, kým Tokio nebude mať „konkrétne návrhy“. „Akákoľvek pomoc zo strany Sovietov sa stala mimoriadne pochybnou (diskutabilnou).“

30. júla 1945 – Dekódovaná správa „Magic“ - obsahovala odpočúvanie správy od Sata, v ktorej sa uvádza, že nebolo možné uvidieť Molotova, a že pokiaľ Togo nemá „konkrétny a definitívny plán na ukončenie vojny“, nevidí v pokuse o stretnutie s ním (s Molotovom) zmysel.

2. Augusta 1945 - Zachytená správa od Toga po Sato ukázala, že Tokio sa aj naďalej zaujímalo o zabezpečenie dobrej služby z Moskvy, ale že „je ťažké sa rozhodnúť o konkrétnych mierových podmienkach tu doma hneď teraz“, a že „sa snažia zhromažďovať názory všetkých zainteresovaných na konkrétne otázky.“ Barton Bernstein, Richard Frank a Tsuyoshi Hasegawa, okrem iného, tvrdili, že dekódované správy „Magic“ z konca júla a začiatkom augusta ukazujú, že Japonci neboli ani zďaleka pripravení sa vzdať. Podľa Herberta Bixa Hirohito celé mesiace verili, že „vyhliadky na dohodnutý mier by sa mohli zlepšiť, ak by Japonsko bojovalo a vyhralo jednu poslednú rozhodujúcu bitku“, a preto odložili kapituláciu a pokračovali v „odkladaní, až kým bomba nespadne a Sovieti“ ich nenapadnú. "

3. Augusta 1945 - Zhrnutie dekódovanej správy „Magic“ zahŕňalo odpočúvanie japonských diplomatických správ o nahromadení (vojsk) Sovietov na Ďalekom východe, ako aj správu námorných spravodajských informácií o anglo-amerických diskusiách o plánoch USA na inváziu do Japonska. Druhá časť zhrnutia obsahuje zvyšok telegramu Togo z 2. augusta, ktorým dal Sato pokyn, aby urobil, čo mohol, aby zariadil rozhovor s Molotovom.

4. Augusta 1945 - Zhrnutie kódovaných správ „Magic“ vojnovým oddelením  kancelária pomocného náčelníka štábu pre Ďaleký východ - Toto „Zhrnutie Ďalekého východu“ obsahovalo správy o plánoch japonskej armády rozptýliť zásoby paliva s cieľom znížiť zraniteľnosť pri bombových útokoch, text smernice veliteľa námorných síl o „operácii Homeland“, a prípravy a plánovanie na odrazenie americkej invázie. Honšú a špecifická identifikácia vojenských divízií umiestnených v Kjúšú alebo sťahujúcich sa naň. Richard Frank aj Barton Bernstein toto neskôr použili na tvrdenie, že americkí vojenskí plánovači boli tak znepokojení týmto vývojom, že začiatkom augusta 1945 prehodnocovali svoje plány invázie.

5. Augusta 1945 - Diplomatické zhrnutie dekódovaných „Magic“ správ z vojnového oddelenia kancelárie námestníka náčelníka štábu G-2 - Zhrnutie obsahovalo niekoľko zachytených správ od Sata, ktorý vyjadril svoje zúfalstvo a podráždenie nad tým, čo videl Tokijskú neschopnosť vypracovať podmienky na ukončenie vojny: „Vláda a vojsko sa usilovne usilujú dosiahnuť tieto podmienky, (lebo) potom bude celé Japonsko premenené na popol. “ Sato zostal skeptický, že by mali Sovieti akýkoľvek záujem na rokovaniach s Tokiom: „Je absolútne nemysliteľné, aby Rusko ignorovalo vyhlásenie troch mocností a potom začalo rozhovory s naším osobitným vyslancom.“

Príkaz na vykonanie - Dokumenty 60a-d: Rámec smernice o jadrových úderoch.

Hlavní velitelia leteckých vojenských síl armády nemuseli chcieť prevziať zodpovednosť za prvé použitie jadrových zbraní na mestské ciele a požiadať o formálne povolenie náčelníka štábu Marshalla, ktorý bol vtedy v Postupime. 22. júla Marshall požiadal zástupcu vedúceho štábu Thomasa Handyho, aby pripravili návrh; Generál Groves ho napísal a poslal do Postupimi na Marshallov súhlas. Plukovník John Stone, asistent veliteľa vzdušných síl armády Henry H. „Hap“ Arnold, sa práve vrátil z Postupimu a aktuálne informoval svojho šéfa o plánoch, ako sa vyvíjali. Marshall 25. júla informoval Handyho, že minister vojny Stimson schválil text; toho istého dňa Handy podpísal smernicu, ktorou sa nariaďuje používanie atómových zbraní v Japonsku, pričom prvá zbraň bola priradená jednému zo štyroch možných cieľov – na Hirošimu, Kokuru, Niigatu alebo Nagasaki. „Ďalšie bomby budú dodané ...., len čo budú .... pripravené.“

Memorandum generálmajora L. R. Grovesa veliteľovi štábu (30. júla) - S ďalšími informáciami o teste Alamogordo poskytol Groves Marshallovi podrobnosti o deštruktívnej sile atómových zbraní. Barton J. Bernstein zistil, že odporúčanie Grovesa, aby sa jednotky mohli do „oblasti s okamžitým výbuchom“ presunúť do pol hodiny, poukazuje (v tom čase) na prevládajúci nedostatok znalostí o nebezpečenstvách spôsobených jadrovými zbraňami na najvyššej úrovni. Groves tiež poskytol plán na dodávku zbraní: komponenty bombového typu, ktoré sa majú použiť na Hirošimu, dorazili na Tinian, zatiaľ čo časti druhej zbrane, ktorá má byť zhodená, (práve) opúšťali San Francisco. V prípade, že vojna bude pokračovať bude pravdepodobne do konca novembra k dispozícii viac ako desať zbraní!

Dokumenty 62A-C: Oneskorenie kvôli počasiuOperácia „Hirošima“ sa mala pôvodne začať začiatkom augusta v závislosti od miestnych podmienok. Ako naznačujú telegramy, správy o nepriaznivom počasí oneskorili plán. Druhý telegram zo 4. augusta, ukazuje, že rozvrh bol prenesený na neskôr večer 5. augusta. Na originálnych archívnych kópiách sú prepisy rukou.

6. Augusta 1945 - Prvý jadrový úder a jeho dopad -

Memorandum generála L. R. Grovesa veliteľovi štábu - Dva dni po bombovom útoku na Hirošimu poskytol Groves náčelníkovi štábu Marshallovi správu, ktorá obsahovala správy (vtedy ešte len kapitána) Williama S. Parsonsa a ďalších o vplyve detonácie, ktorá okamžitými ožiarením, následnými požiarmi a výbuchmi okamžite zabila najmenej 70 000 ľudí, pričom mnoho z nich zomrelo na radiačnú chorobu a ďalšie príčiny.

Aký vplyv mali atómové bombové útoky na Hirošimu a neskôr Nagasaki v porovnaní s dopadom sovietskej vojnovej deklarácie na japonské rozhodnutie vzdať sa, bolo medzi historikmi predmetom sporu. Sadao Asada zdôrazňuje šok z atómových bômb, zatiaľ čo Herbert Bix navrhol, že Hirošima a sovietske vyhlásenie vojny prinútili Hirohita a jeho okolie uveriť, že ak sa neskončí vojna, môže to viesť k zničeniu cisárskeho domu. Frank a Hasegawa sa delia o vplyv sovietskeho vyhlásenia vojny, pričom Frank vyhlásil, že sovietsky zásah bol „významný, ale nie rozhodujúci“, a Hasegawa tvrdí, že ani tieto dve atómové bomby neboli dostatočné na zmenu smeru japonskej diplomacie, ale bola to vraj Sovietska invázia.

Denník Waltera Browna - 6. augusta 1945 – Truman sa dozvedel o atómovom bombardovaní Hirošimy, keď sa vracal z Postupimskej konferencie, plávajúc na americkej lodi Augusta, a hneď to dvakrát oznámil, najskôr tým, ktorí boli v šatni (socializačný / jedálenský priestor pre dôstojníkov) a potom aj medzi námorníkmi.

Truman stále nevedel o radiačných účinkoch a zdôrazňoval silu explózie. Neskôr sa stretol s ministrom zahraničných vecí Byrnesom a diskutovali o utajovaní projektu Manhattan a jeho obrovských výdavkoch. Truman, ktorý bol predsedom osobitného výboru Senátu pre vyšetrovanie Programu národnej obrany, povedal, že Stimson ho žiadal „aby sa zdržal vyšetrovania“ tajného projektu, ale ako minister vojny to „zatmieval“ a odmietol čokoľvek (podrobnejšie) Trumanovi povedať.

7. Augusta 1945 - Smernica veliteľstva najvyššieho velenia veliteľovi sovietskych síl na Ďalekom východe o začatí bojových operácií, č. 11122, podpísaná generálnym tajomníkom Komunistickej strany Jozefom Stalinom a [šéfom generálneho štábu AI]. Antonovom, 7. augusta 1945 - Aby Stalin dodržal svoj sľub, že vstúpi do vojny proti Japonsku a zabezpečí územné ústupky prisľúbené na konferencii (napr. pripojenie k Sovietom Kurilov a Južného Sachalinu a sovietska námorná základňa v Port Arthur, atď.),

Stalin zvažoval rôzne dátumy kedy útok naplánovať. Začiatkom augusta sa rozhodol, že 9. - 10. augusta 1945 bude najlepším dátumom pre úder na japonské vojenské sily v Mandžúrii. Na základe snáh Japonska o nájdenie cesty sovietskej mediácie chcel Stalin rýchlo vstúpiť do vojny, aby náhodou už pred tým Tokio nedosiahlo kompromisný mier s Američanmi a Britmi na náklady Moskvy. Ale 7. augusta Stalin zmenil pokyny: útok mal začať nasledujúci deň. Podľa Davida Hollowaya „zdá sa pravdepodobné, že atómové bombové útoky na Hirošimu deň predtým prinútili [Stalina] k urýchleniu vstupu Sovietov do vojny“ a „zabezpečili (si) ciele prisľúbené na Jalte“.

Memorandum o diskusii na tému „Atómová bomba“, zo 7. augusta 1945- Dokumenty W. Averella Harrimana - Sovieti už vedeli o americkom atómovom projekte zo špionážnych zdrojov v USA a Británii, takže Molotovov komentár americkému veľvyslancovi v ZSSR Harrimanovi „o utajení obklopujúcom atómový projekt USA“ možno brať veľmi pochybovačne, aj keď asi Sovieti pravdepodobne nevedeli úplné podrobnosti o konkrétnych plánoch pre jadrové použitie.

Dokumenty 67A-B: Prvé reakcie na najvyššej (japonskej) úrovni na bombardovanie Hirošimy - Stretnutie vlády a ministra Togo s cisárom, 7. - 8. augusta 1945 – Poznámky z diára admirála Tagakiho - streda 8. augusta 1945

 

 Kompilácie ministerstva zahraničných vecí o konci vojny ukazujú, ako sa správy o bombovom útoku dostali do Tokia, ako aj to, ako Togo pôvodne reagoval na správy o Hirošime. Keď sa Togo dozvedel o atómovom bombardovaní spravodajskou agentúrou Domei, veril, že je čas vzdať sa a odporučil kabinetu, že atómový útok poskytol Japonsku príležitosť vzdať sa na základe Postupimskej deklarácie.

Togo však nedokázal presvedčiť vládu a armáda chcela odložiť akékoľvek rozhodnutia, kým sa nedozvie, čo sa stalo s Hirošimou.

Keď sa minister zahraničných vecí stretol s cisárom, cisár Hirohito s ním súhlasil; vyhlásil, že najvyššou prioritou je skorý koniec vojny, aj keď by bolo prijateľné hľadať lepšie podmienky kapitulácie - pravdepodobne to, aby u Američanov nebola pozícia cisára v rozpore, ak by to nezasahovalo do tohto cieľa. Na základe týchto pokynov sa Togo a predseda vlády Suzuki dohodli, že Najvyšší vojnový výbor by sa mal stretnúť nasledujúci deň.

Záznam z denníka admirála Tagakiho z 8. augusta prináša viac informácií o nálade v elitných japonských kruhoch po Hirošime, ale pred sovietskym vyhlásením vojny a bombardovaním Nagasaki. Keď videl bombové útoky na Hirošimu ako prejav zhoršujúcej sa domácej situácie, Tagaki sa obával ďalšieho zhoršovania situácie. Jeho poznámky napriek tomu naznačujú, že vojenskí velitelia boli veľmi zodpovední a že japonský premiér Suzuki hovoril tvrdo proti kapitulácii tým, že ešte aj ku koncu vyvolával konfliktné momenty v japonskej histórii, varoval pred nebezpečenstvom, a že sa podriadení velitelia nemusia riadiť pokynmi kapitulácie. Posledná poznámka znechutila japonského ministra námorníctva Yonaiho, ktorý to považoval za nezodpovedné. To, že Sovieti neodpovedali na žiadosť Sato o stretnutie, sa považovalo za zlé znamenie; Yonai si uvedomil, že vláda sa musí pripraviť na možnosť, že (im) Moskva vôbec nemusí pomôcť. Jedným z diskutujúcich, tam uvedených bol Iwao Yamazaki, ktorý sa stal ministrom vnútra v nasledujúcej japonskej vláde.

Hlásenie ministra námorníctva Jamesa Forrestala prezidentovi Trumanovi - 8. augusta 1945 - Generál Douglas MacArthur bol kritizovaný ako veliteľ vojenských operácií proti japonskej pevnine.

Tento list pre Trumana od Forrestala ukazuje, že Truman veril, že táto záležitosť nebola vyriešená. Richard Frank to považuje za dôkaz neistoty, ktorú pociťujú vyšší úradníci, pokiaľ ide o situáciu na začiatku augusta; Forrestal by nebol taký „odvážny“ podniknúť kroky, ktoré by mohli vznietiť „politický požiar“, ak by  si „vážne myslel, že koniec vojny je blízko“.

Memorandum o konverzácii, „Ďaleký východná vojna a všeobecná situácia“, - 8. augusta 1945 – Dokumenty amerického ambasádora v ZSSR W. Averella Harrimana - Krátko po tom, ako Sovieti vyhlásili Japonsku vojnu, v súlade so záväzkami prijatými na konferenciách v Jalte a Postupime sa veľvyslanec Harriman stretol so Stalinom, pričom George Kennan robil záznam o stretnutí. Keď Stalin podrobne prebral detaily, aj sovietske vojenské ciele na Ďalekom východe, diskutovali o možnom vplyve atómového bombardovania na pozíciu Japonska (Nagasaki ešte nebolo bombardované) a taktiež o nebezpečenstvách a ťažkostiach programu atómových zbraní. Podľa Hasegawyho to bola dôležitá, dokonca „prekvapujúca“ konverzácia: ukázalo sa, že Stalin „bral atómovú bombu vážne“; okrem toho tým aj vlastne prezradil, že Sovieti pracujú na svojom vlastnom atómovom programe.

Zápisy z 8. - 9. augusta, v denníku Roberta P. Meiklejohn - Robert P. Meiklejohn pracoval počas a po druhej svetovej vojne u W. A. Harrimana ako veľvyslanec pre administratívu na veľvyslanectvách USA v Moskve a Londýne. Podrobne si zaznamenával svoje skúsenosti a pozorovania. Medzi poznámkami z 8. a 9. augusta vo väzbe na bombového útok na Hirošimu má poznačenú aj diskusiu o britskom príspevku k projektu Manhattan, Harrimanove informácie pri jeho stretnutí s Molotovom o sovietskej deklarácii vojny (Japonsku), ako aj špekulácie o vplyve bombového útoku na Hirošimu na sovietske rozhodnutie. Podľa Meiklejohna „Nikto z nás nepochybuje, že atómová bomba urýchlila vyhlásenie (Sovietov) vojnu (Japonsku). “

Memorandum o konferencii s prezidentom, 8. augusta 1945 – denník ministra Stimsona - Na svojom prvom stretnutí s prezidentom Trumanom  po bombardovaní Hirošimy ho minister Stimson stručne informoval o rozsahu zničenia, pričom Truman uznal „hroznú zodpovednosť“, ktorú mal na svojich pleciach. V súlade so svojimi predchádzajúcimi pokusmi však Stimson Trumana povzbudzoval, aby našiel spôsoby, ako urýchliť kapituláciu Japonska pomocou „láskavosti a taktiky“ a nezaobchádzať s nimi rovnako tak ako s Nemcami. Diskutovali aj o povojnových právnych predpisoch týkajúcich sa atómu a o pripravovanej správe Henryho D. Smytha o vedeckej práci, ktorá je základom projektu Manhattan, a o povojnovej kontrole jadrovej energie v rámci USA.

Pokračovanie a ukončenie článku v ďalšej časti - už zajtra...

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Haščák strávil noc za mrežami. Môže tam pobudnúť dlhšie

Po zásahu sa vzdal výkonných funkcií v Pente. Ostáva spolumajiteľom.


Už ste čítali?