Jadrová energia – Corona-vírus – existuje ľahká dočasná pomoc.

Autor: Marian Nanias | 20.3.2020 o 12:03 | (upravené 20.3.2020 o 12:47) Karma článku: 4,61 | Prečítané:  1595x

Ľudstvo je v biede a hľadá východisko. Predpovede zastavenia COVID-19 sú skôr pesimistické, takže určitú dobu s tým budeme musieť žiť. Existuje však aj ľahká dočasná pomoc.

Jadrová energia – Corona-vírus – existuje ľahká dočasná pomoc.

Ľudstvo je v biede a hľadá východisko. Predpovede zastavenia COVID-19 sú skôr pesimistické, takže určitú dobu s tým budeme musieť žiť. Existuje ľahká dočasná pomoc.

Na úvod:

Corona vírus COVID-19 (z angl. COronaVIrus Disease) je infekčné ochorenie, vyvolané Corona-vírusom SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, dočasné označenie 2019-nCoV), ktorý bol po prvý raz identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v decembri v roku 2019 v čínskom meste Wu-Chan. Postihuje hlavne dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť k úmrtiu pacienta. 

Aj keď sa úmrtnosť na toto ochorenie odhaduje iba na relatívne nízke číslo, jeho zradnosť je v tom že v prvých fázach nie je prakticky bežne identifikovateľný, a má dlhú inkubačnú dobu. Okrem toho niektoré kategórie „pacientov“ tj. napríklad deti a mladší ľudia ho môžu prekonať s iba veľmi podobnými príznakmi ako pri chrípke, pričom môžu vírus prenášať ďalej, bez toho aby to vedeli oni sami, či ich okolie! Ktorí sú však najviac ohrození – sú hlavne starší a oslabení „postihnutí pacienti“, hlavne ak trpia ešte aj na iné závažné ochorenia, špeciálne dýchacích ciest.

Teda je tu určitá spoločná črta, ktorú veľmi dobre poznáme z našej brandže – jadrovej energetiky – a to - neviditeľný a spočiatku nedetektovateľný potenciálny nepriateľ, ktoré u nás predstavuje napríklad radiačné žiarenie. V tomto prípade je nepriateľom vírus a naopak žiarenie nám môže pomôcť.

Predpovede zastavenia šírenia infekcie vírusom SARS-CoV-2 sú podľa vyjadrení odborníkov skôr pesimistické. Dôvodov k tomu je viacero.

Aj keď v Číne viac menej zvládajú epidémiu (predpoklad je do apríla 2020) čoho správnosť potvrdzuje aj ich posledný vývoj. Celkový ich predpoklad je, že pandémia COVID-19 pri dostatočných opatreniach ustúpi do leta 2020. Ale to je Čína, kde je už dlhodobo monokratické politické riadenie štátu, a kde je obyvateľstvo po toľkých rokoch prinútené „zvyknúť poslúchať“!

Existuje určitá šanca, že aj v postkomunistických krajinách ako sú štáty V4, resp. možno ešte aj v Pri-Baltických krajinách, (kde si časť populácie ešte pamätá direktívne riadenie štátu) by mohla byť „ľahšia verzia“ takéhoto scenáru úspešná aj hneď od začiatku, ale v dlhodobo demokratických západoeurópskych krajinách nemala a nemá úplne žiadnu šancu aby sa presadila.

Príliš si cenia svoju slobodu (ktorú si mimochodom na rozdiel od našich krajín tam všade museli vybojovať doslova na barikádach a preliať za ňu krv) a jednoducho to pre obyvateľstvo ako aj pre politikov hneď od začiatku vôbec, ale vôbec nepripadalo do úvahy! Nakoniec realita to (žiaľ) potvrdzuje....

Podobne je to aj inde vo svete (hlavne smerom na západ od Ázie) a nezdá sa teda, že by sa taký scenár ako bol v Číne inde napĺňal a pandémia zrejme potrvá dlhšie.

Snahy o lepšie predpovedanie a prípadné presnejšie modelovanie budúceho priebehu pandémie stále narážajú na nedostatok vstupných informácii a neznalosť presných parametrov šírenia vírusu. A je celkom reálne možné aj to, že túto pandémiu účinne zadrží až zavedenie očkovacích látok (čo však bude trvať dosť dlho). Samozrejme, že na výskume očkovacích látok usilovne pracujú vo viacerých krajinách, ale proces vývoja a registrácie do štádia použiteľnosti pre ľudí však bude trvať minimálne niekoľko mesiacov, skôr však až rok, ak nie aj viac.

Čo robiť?

Takže sa dostávame do situácie ako sa s tým vysporiadať keď budeme musieť žiť v takomto depresívnom a vyčerpávajúcom prostredí dlhšiu dobu?

Áno, poznáme základné odporúčané pravidlá správania sa, ale čo ďalej?

 

Všetko toto platí, áno, hygiena je najdôležitejšia.

 

 

A tu sme pri koreni veci..... Ale to je v podstate nekonečný proces.

Umyl som si ruky? Áno. A kľučky? Áno. A dvere na kúpeľni? A umývadlo? A WC? A tašky, ktoré som použil na nákup? Nie... Ale keď ich umyjem aj tie, čo ďalej? Utrel si kľučky na aute? Utrel si si volant? Dvere na dome? Na garáži? Vstupnú bránku?

Ježiš Maria a svätý Jozef, kde to skončí? Veď „jeden sa z toho môže zblázniť“...

Tak ako si teda v tejto situácii pomôcť?

Existuje jednoduché, účinné a preverené riešenie, ako ľahko a efektívne sterilizovať naše domáce prostredie a veci, či materiály s tým spojené.  Nie je to vôbec nič nové, používa sa dlhodobo úspešne a veľmi efektívne aj v našich nemocniciach.

O čo ide? Áno ide o žiarenie.

Tentokrát však nie rádioaktívne (to by fungovalo taktiež, ale v plošnom použití a pre iné bočné efekty to nie je možné).  Ide o ultrafialové žiarenie! UV-C žiarenie sterilizuje mikrobiologické kontaminanty z ožiarených povrchov.

Prakticky všetci ľudia sú normálne vystavení ultrafialovému žiareniu, ale na zemskom povrchu je slabé, pretože ho blokuje ozónová vrstva atmosféry.

Technické zariadenia (napríklad lampy) však môžu produkovať tak dostatočne silné UV svetlo v cirkulujúcich vzduchových alebo vodných systémoch, aby sa stali nehostinným prostredím pre mikroorganizmy, ako sú baktérie, vírusy, plesne a ďalšie patogény.

Skoro pred 150 rokmi (v roku 1878), už Arthur Downes a Thomas P. Blunt publikovali dokument opisujúci sterilizáciu baktérií vystavených svetlu s krátkou vlnovou dĺžkou.

A v roku 1903 udelili Nobelovu cenu za medicínu Nielsovi Finsenovi za jeho používanie UV proti „lupus vulgaris“, teda tuberkulóze kože.

Používanie UV svetla na dezinfekciu pitnej vody sa datuje od  roku 1910 v Marseille.

V päťdesiatich rokoch  minulého storočia boli systémy úpravy vody UV aplikované v Rakúsku a Švajčiarsku; a do roku 1985 fungovalo už v Európe približne 1 500 aplikácií.

A keď v roku 1998 zistili, že aj ďalšie nebezpečné mikroorganizmy sú UV žiarením zraniteľnejšie viac ako sa predtým myslelo - otvorilo to cestu k rozsiahlejšiemu aplikovaniu aj v Severnej Amerike. Do roku 2001 už bolo napríklad v Európe v prevádzke viac ako 6 000 zariadení na úpravu vody pomocou UV. Verejnosť to možno ani nevie, alebo si to neuvedomuje, ale takáto prax je už známa, akceptovaná a používa sa  na dezinfekciu od polovice 20. storočia, hlavne v zdravotníckych sanitárnych zariadeniach a sterilných pracovných zariadeniach.

Ultrafialové ožarovanie je dezinfekčná metóda, ktorá využíva ultrafialové svetlo s krátkou vlnovou dĺžkou na ničenie alebo inaktiváciu mikroorganizmov ničením ich nukleových kyselín a narušením ich DNA, čo ich vedie k ich neschopnosti vykonávať vitálne bunkové funkcie (teda neprežijú). Používa sa už dlhodobo v rôznych aplikáciách, ako je napríklad čistenie potravín, vzduchu alebo vody.

Ako to funguje?

UV svetlo je elektromagnetické žiarenie s vlnovými dĺžkami kratšími ako viditeľné svetlo, ale dlhšími ako röntgenové lúče. UV žiarenie možno rozdeliť do rôznych rozsahov, pričom UV žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou (UV-C) sa považuje za „germicídne UV“. Nukleové kyseliny silne absorbujú vlnové dĺžky asi 200 nm až 300 nm. Absorbovaná energia môže viesť k defektom vrátane pyrimidínových dimérov. Tieto diméry môžu zabrániť replikácii alebo môžu zabrániť expresii potrebných proteínov, čo vedie k smrti alebo inaktivácii organizmu. Povedané jednoducho – vírusy neprežijú, pretože to v čom prežívajú bude zlikvidované.

Aké je to účinné?

Účinnosť germicídneho UV žiarenia závisí od času vystavenia mikroorganizmu UV, intenzite a vlnovej dĺžke UV žiarenia, prítomnosti častíc, ktoré môžu mikroorganizmy chrániť pred UV žiarením, a aj od schopnosti mikroorganizmu odolávať UV žiareniu počas jeho vystavenia. V niektorých systémoch sa preto používa redundancia pri vystavení mikroorganizmov UV žiareniu opakovanou cirkuláciou vzduchu alebo vody. Samozrejme, nič nie je dokonalé, a často sa nesprávne považuje za dosiahnuteľnú aj „Úplná 100 percentná sterilizácia“. Aj keď je to v kontrolovanom prostredí teoreticky možné, v praxi je dosahovaná „iba“ 99,9999% -ná účinnosť. Táto „nepresnosť“ berie do úvahy jav známy ako tzv. „svetlá a tmavá oprava“ (foto-reaktivácia a oprava excízie bunky), v ktorej je bunka schopná opätovne opraviť svoju DNA, ktorá bola poškodená UV svetlom.

Úprava UV žiarením v porovnaní s inými systémami je napríklad na dezinfekciu vody, pokiaľ ide o náklady, prácu a potrebu technicky vyškoleného personálu na prevádzku omnoho efektívnejšia. Chlorácia vody ničí väčšie organizmy a ponúka zvyškovú dezinfekciu, ale je to drahé, pretože potrebujú špeciálne školenie operátorov a stabilné zásobovanie potenciálne nebezpečným materiálom. Samozrejme že prevarenie vody je úplne najspoľahlivejšou metódou úpravy, vyžaduje si však obrovskú prácu a vyžaduje vysoké ekonomické náklady. UV ošetrenie je rýchle a pokiaľ ide o využitie primárnej energie, je približne 20 000-krát účinnejšie ako var!

Diódy vyžarujúce ultrafialové svetlo (UV-C LED) napríklad vyžarujú UV svetlo s voliteľnou vlnovou dĺžkou medzi 255 a 280 nm. Pulzné xenónové žiarovky vyžarujú UV žiarenie cez celé UV spektrum so špičkovou emisiou blízkou 230 nm. Tento proces je podobný účinku dlhších vlnových dĺžok (UV-B) spôsobujúcich spálenie od slnka u ľudí. A keďže mikroorganizmy majú menšiu ochranu proti UV žiareniu - nemôžu prežiť dlhodobé vystavenie žiareniu.

Samozrejme, že tak ako nás učí teória žiarenia (a prax potvrdzuje), účinnosť tejto formy dezinfekcie závisí od toho, ako sú mikroorganizmy viditeľné pred UV svetlom. V prostredí, kde sú prekážky, ktoré blokujú UV svetlo, nie je taká účinná. Potom je účinnosť závislá od umiestnenia žiariča aby bol smer lúčov optimálny pre dezinfekciu. Takisto prípadný prach, a nečistoty ktoré prekrývajú žiarovku, znižujú UV výstup. Aj chladenie lampy pod prúdom vzduchu môže tiež znížiť UV výkon; a naopak, zvýšenie účinnosti a intenzity UV sa dá dosiahnuť použitím odrazu. Napríklad hliník je na to najlepší materiál.

Usmrtenie (inaktivácia) mikroorganizmov ultrafialovým žiarením priamo súvisí s aplikovanou dávkou UV svetla. Dávka, produkt intenzity UV žiarenia a času expozície, sa obvykle meria v mikroJouloch na centimeter štvorcový alebo ekvivalentne ako mikroWatt na centimeter štvorcový (μW · s/cm2). Dávky na 90% usmrtenie väčšiny baktérií a vírusov sa pohybujú od 2 000 do 8 000 μW · s/cm2. Väčšie parazity, si zvyčajne vyžadujú na inaktiváciu nižšiu dávku.

Ale pozor! Sú tu aj nebezpečenstvá....

Rusi majú veľmi vtipné príslovie, ktoré hovorí, že: „Zadarmo je iba syr v pasci na myši....“. Áno, je to tak. Nič na tomto svete nie je zadarmo, a všetko má svoje výhody aj nevýhody. Aj tu je to tak....

U ľudí môže expozícia pokožky germicídnymi vlnovými dĺžkami UV svetla spôsobiť rýchle popáleniny a dokonca až rakovinu kože. Vystavenie očí tomuto UV žiareniu môže taktiež spôsobiť mimoriadne bolestivý zápal rohovky a dočasné alebo aj trvalé poškodenie zraku, v niektorých prípadoch až vrátane slepoty. UV môže poškodiť sietnicu oka. Práve preto WHO nedáva odporúčanie aby UV lampy boli používané pri pandémii Coronavírusu (pretože sa bojí, že v prípade nedodržania bezpečnostných predpisov a možného poškodenia ľudí by mohla byť právne žalovateľná).  

Ďalším teoreticky potenciálnym nebezpečenstvom pri používaní UV je ozón, ktorý môže byť zdraviu škodlivý. Ale súčasne vyrábané lampy určené na uvoľňovanie UV-C a vyšších frekvencií sú už konštruované tak, aby sa žiadne UV svetlo pod vlnovou dĺžkou 254 nm neuvoľňovalo, čím je produkcia ozónu minimalizovaná.

Ďalším nebezpečím je, že žiarenie UV-C je schopné rozkladať chemické väzby. To vedie k rýchlemu starnutiu plastov, izolácií, tesnení a iných materiálov. Komerčne predávané plasty (predávané a označované ako výrobky odolné voči UV žiareniu) sa testujú iba na UV-B, pretože UV-C sa normálne na povrch Zeme nedostane. Ale ak sa UV žiarenie používa blízko plastov, gumy alebo izolácie, mali by tieto predmety byť chránené, načo postačí obyčajné kovová páska alebo hliníková fólia.

Ako si teda pomôcť?

Našťastie dnešná moderná doba a globalizácia nám neprináša iba nebezpečenstvá a obavy, ale ponúka aj riešenia.

Jedným z nich je kúpa (cez internet) analogických zariadení ako sú priemyselne využívané v nemocniciach a veľkých sterilizačných inštaláciách, konvertované na domáce denno-denné použitie.

Dnes už nie je problém si kúpiť sterilizačnú lampu UV-C, ako súkromný mobilný prenosný dezinfekčný prostriedok pre svoju domácnosť, hotel, či školu. A to dokonca aj za veľmi prijateľné ceny, pohybujúce sa hlboko pod 100 euro.

Jedná sa o čisto fyzikálnu sterilizáciu.

Použitím vlnovej dĺžky 260 - 280 nm môžete okamžite zničiť DNA a RNA mikroorganizmov, ako sú baktérie, a spôsobiť, že okamžite stratia svoju schopnosť reprodukcie a prežívania. Dosiahnete 99,99% sterilizačný účinok že Vás vírus už nebude ohrozovať (keďže mikroorganizmy na ktorých vírus prežíva budú zničené). Dnes ich vyrábajú už aj veľmi bezpečné - na diaľkové ovládanie až do 10 m, s oneskoreným štartom o 30 sekúnd, prenosné s akceptovateľnými rozmermi.

Dokonca už aj také do ruky, s nabíjaním cez USB a používaním nepretržite až 4 hodiny.

Bez problémov sa to dá aplikovať kdekoľvek doma, prakticky na všetko – na počítačovú klávesnicu, práčovňu, mobilný telefón, spodnú bielizeň, posteľnú bielizeň, riad, stolové náradie, slúchadlá, okuliare, svetre, kuchynský riad a mnoho ďalších vecí. Samozrejme taktiež na dvere, vchodové priestory, ale aj spálňu, kuchyňu, práčovňu, detské izby, a dokonca aj na priestory pre domáce zvieratá. Dezinfikovať s nimi môžete prakticky všetko, - odev, obuv, tašky, chodbu a aj Vaše auto.

Ale pozor, opäť upozorňujem!

Treba mať pri ich použití zdravý sedliacky rozum!

UV dezinfekčná lampa by nemala osvetľovať ľudské telo vrátane rôznych orgánov, ako je pokožka a obzvlášť oči !!!

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Jeden deň niečo povie, na druhý to už neplatí. Premiér Igor Matovič

Je to pozostatok jeho opozičnej politiky, vraví Mesežnikov.


Už ste čítali?