Jadrová energia – a klamstvá používané jej odporcami

Autor: Marian Nanias | 13.11.2019 o 4:49 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  482x

V piatok "The Guardian" publikoval článok George Monbiota, ktorý bol kedysi sám proti jadrovej energii, kde poukazuje na klamstvá použité proti jadrovej energii. Prinášam to v plnom znení preložený do slovenčiny.

Jadrová energia – a klamstvá používané jej odporcami

Môj predminulý článok bol o tom ako jedenásť tisíc (11 000 !) vedcov z celého sveta upozorňuje na havarijný stav v kliatických zmenách, a zároveň poukazuje na to, že pre nich jadrová energia vôbec nie je nepriateľom. Naopak, že je v súčasnosti asi jediným optimálnym riešením. V odozvách na článok sa vyskytli aj kritické pripomienky, že štúdia, ktorá tam bola spomínaná, bola aj medzi vedeckou komunitou kritizovaná. A to je aj správne, pretože ponúkané informácie majú byť pravdivé a preverené! Na seriózne posúdenie problému je však potrebné vnímať detailne, čo bolo kritizované, pripadne akej chyby sa autor dopustil. Ak by to niekoho z čitateľov zaujímalo, tak takéto komentáre k materiálu z predminulého článku nájde (v anglickom jazyku) aj napríklad tu:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es404245a

 

Teraz Vám však ponúkam pohľad z opačnej strany. Zo strany odporcov jadrovej energie!

Je to názor človeka, ktorý bol sám predtým proti-jadrový aktivista a novinár....

Minulý piatok britské prestížne noviny „The Guardian“ publikovali článok redaktora George Monbiota, ktorý bol kedysi sám proti jadru, kde poukazuje na klamstvá použité proti jadrovej energii. Prinášam to v plnom znení preložený do slovenčiny.

Nechutná pravda je, že proti-jadrová lobby nás všetkých oklamala...

Nechutnou pravdou je, že protijadrová lobby nás všetkých oklamala. Za posledné dva týždne som došiel k vážnemu a znepokojujúcemu objavu. 

Protijadrové hnutie, ku ktorému som raz kedysi patril, oklamalo celý svet o vplyve žiarenia na ľudské zdravie.

Tvrdenia, ktoré sme uvádzali, nie sú vedecky podložené, ničím nepodporované, sú napadnuteľné, a sú veľmi nesprávne. Urobili sme iným ľuďom ako aj sami sebe hroznú službu.

Rozsah problému som pochopil po debate minulý týždeň s Helenou Caldicott. Dr. Caldicott je popredná celosvetová protijadrová aktivistka.

Caldicott dostala až 21 čestných titulov a ocenení, a (dokonca) bola aj  nominovaná na Nobelovu cenu za mier. A rovnako ako iní zelenáči som si ju vážil a mal v úcte.

V spomenutej rozprave však vystúpila s prekvapujúcimi vyhláseniami o nebezpečenstvách žiarenia.

A tak som urobil to, čo by mal urobiť každý, ktorý má určité pochybnosti o (vedeckých) tvrdeniach: - teda požiadal som ju o jej zdroje informácií.

Reakcia Dr. Caldicott mnou hlboko otriasla.

Najprv mi poslala deväť dokumentov: boli to novinové články, tlačové správy a reklama. Neboli tam žiadne vedecké publikácie; nič z toho (čo mi poslala) neobsahovali informácie pre tvrdenia, ktoré uviedla.

Jedna z tlačových správ sa však odvolávala na správu Národnej akadémie vied USA, ktorú ma naliehavo vyzývala si prečítať. Tak som to urobil – prečítal som všetkých 423 strán.

Nie je tam nič čo by podporovalo je vyhlásenia a odpovedalo na to, čo som sa (jej) pýtal. V skutočnosti to silne odporuje jej tvrdeniam o zdravotných účinkoch žiarenia.

Tak som od nej ďalej žiadal o odpovede. Z jej sérií odpovedí som skoro dostal infarkt - vo väčšine prípadov sa odvolávali na publikácie, ktoré mali malú alebo žiadnu vedeckú úroveň, a ktoré (vôbec) nepodporovali jej tvrdenia, alebo ktoré im (dokonca) odporovali. Pre tých, koho by to mohlo zaujímať, som dal našu korešpondenciu, ako aj moje zdroje informácií na moju Web stránku...).

Práve som si prečítal jej knihu „Jadrová energia nie je odpoveď“. Nedostatok odkazov (v nej) na vedecké práce a množstvo nezaujatých tvrdení, ktoré obsahuje, ma ohromujú.

Za posledných 25 rokov protijadroví aktivisti zhromažďovali údaje o úmrtiach a chorobách spôsobených Černobyľskou katastrofou a paradoxne zdeformovali informácie o poškodených deťoch ako stredoveký cirkus. Teraz tvrdia, že Černobyľ zabil 985 000 ľudí a že bude naďalej zabíjať ľudí pre ďalšie generácie. Tieto tvrdenia vôbec nie sú pravdivé.

Vedecký výbor OSN pre účinky atómového žiarenia (UNSCEAR) je ekvivalentom Medzivládneho panelu pre zmenu podnebia. Rovnako ako IPCC vyzýva popredných svetových vedcov, aby vyhodnotili tisíce dokumentov a vypracovali prehľad. Tu je to, čo tvrdia vedci o vplyvoch Černobyľu.

Z pracovníkov, ktorí sa likvidovali havarijný stav v Černobyle, bolo postihnutých syndrómom akútnej radiácie 134; 28 krátko nato zomrelo. Devätnásť ďalších zomrelo neskôr, ale vo všeobecnosti nie na choroby spojené s ožiarením. Zvyšných 87 utrpelo ďalšie komplikácie, vrátane štyroch prípadov vážnej rakoviny a dvoch leukémií.

V ostatnej populácii sa vyskytlo 6 848 prípadov rakoviny štítnej žľazy u malých detí – ktoré vznikajú „takmer úplne“ v dôsledku toho, že Sovietsky zväz (vtedy) nezabránil konzumácii mlieka kontaminovaného jódom-131. Inak „neexistujú presvedčivé dôkazy v bežnej populácii o iných zdravotný účinkoch, ktorý možno pripísať ožiareniu “. Ľudia žijúci v postihnutých krajinách dnes „nemusia žiť v strachu zo závažných zdravotných následkov spôsobených haváriou v Černobyle“.

Dr. Caldicott mi povedala, že správa o práci tímu UNSCEAR na Černobyle je „úplná kamufláž“. Ale keď som na ňu naliehal, aby mi to vysvetlila, prehlásila, že ešte musí napísať dôkazy o tomto tvrdení a až potom ich poskytnúť.

Minulý týždeň šéfredaktor Guardian pre sekciu ochrany životného prostredia John Vidal nahnevane odsúdil (túto) moju pozíciu v oblasti jadrovej energie. Tvrdil, že Pri návšteve na Ukrajine v roku 2006 sám uvidel „deformované a geneticky zmutované bábätká na oddeleniach ... dospievajúce do zakrpateného rastu a trpasličie torzá; plod bez stehien alebo prstov“.

Žiadne dôkazy o tom, že by súviseli s černobyľskou katastrofou však nevidel.

 

Profesorka Imperial College v Londýne Gerry Thomas (Geraldine Anne Thomas OBE), ktorá pracovala na zdravotných účinkoch Černobyľu pre UNSCEAR, mi povedala, že „absolútne žiadny dôkaz“ o zvýšení vrodených chýb.

Aj ja som došiel k podobným záverom po prečítaní dokumentu, ktorú práve Dr Caldicott naliehala, aby som ho prečítal. Áno, bolo zistené, že žiarenie vyvoláva mutácie v spermiách a vajíčkach, ale je to tak malé riziko, že „sa u ľudí nič nezistilo, a to ani v dôkladne študovaných ožiarených populáciách, ako sú napríklad populácie Hirošima a Nagasaki“.

Rovnako ako redaktor Vidal a mnohí iní, aj Caldicott poukazuje na knihu, ktorá tvrdí, že v dôsledku katastrofy zomrelo 985 000 ľudí. Tento dokument, preložený z ruštiny a publikovaný Análmi Newyorskej akadémie vied, je jediným dokumentom (Chernobyl: The Consequences of the Catastrophe for People and the Environment) ktorý „sa zdá vyzerať ako vedecký“ a zdá sa, že podporuje divoké tvrdenia Zelených o Černobyle.

(Mimochodom ak by sa ktorýkoľvek z čitateľov chcel stať „vedcom“, teda členom „The New Yourk Academy of Science“ a byť publikovaný v ich ročenkách, - je to veľmi jednoduché – stačí zaplatiť cca 100 US dolárov, a ste tam... poznámka autora).

Ďalšia poznámka autora článku: - Po odznení (oprávnenej) kritiky na verejnosti, týkajúcej sa tohto dokumentu, Annals of New York Academy of Sciences (ANYAS)  vydala vyhlásenie kde upozorňuje že to nepredstavuje novú, nepublikovanú prácu ani nejde o prácu, ktorú by si objednala New York Academy of Sciences. Tdôraznili, že vyjadrené názory autorov alebo skupín obhajcov alebo jednotlivcov so špecifickými názormi na Černobyľ sú ich vlastné (a teda, že Akadémia s nimi nič nemá, iba to publikovala.....)

Devastujúci prehľad v časopise Radiačná ochranná dozimetria kriticky poukazuje na to, že kniha dosahuje toto číslo nezvyčajne pozoruhodnou metódou predpokladajúcou, že všetky zvýšené úmrtia na celý rad chorôb - vrátane mnohých, ktoré nemajú žiadnu známu súvislosť s ožarovaním - boli spôsobené haváriou v Černobyle.

Pre takýto predpoklad neexistuje žiadny dôvod, v neposlednom rade preto, že sa v mnohých krajinách sa po katastrofe skríning dramaticky zlepšil a od roku 1986 došlo v bývalom východnom bloku k výrazným zmenám. Štúdia sa vôbec nepokúša o koreláciu expozície ožiarením s výskytom choroby.

Zdá sa, akoby jej publikovanie vzniklo zmätkom, a zamenením si akoby ANYAS bola vydavateľom kníh a nie vedeckým časopisom. A ako už bolo spomenuté, Akadémia vydala vyhlásenie: „Že v žiadnom prípade si ANYAS neobjednala túto prácu; ani jej uverejnením nemôžeme v úmysle nezávisle overiť tvrdenia uvedené v preklade alebo v pôvodnej publikácii už citované.

Okrem toho – (z Ruštiny) preložený text nebol ani ANYAS preskúmaný, a ani nikým iným. Jednoducho (si to niekto zaplatil) a oni ho vydali.....

Neposkytnutie informačných zdrojov, - vyvracať údaje pomocou anekdot, - použiť štúdie zamerané na výber čerešní, - vyhodnotiť vedecký konsenzus a použiť to na objasnenie: - to všetko je veľmi známe......

Toto sú zvyky popierateľov klimatických zmien, proti ktorým (kedysi) zelené hnutie statočne bojovalo, pričom podporovalo vedu.

Je desivé zistiť, že keď im to nevyhovuje, členovia tohto istého hnutia sa uchýlia k hlúposti, ktorú predtým sami odsúdili.

Našou povinnosťou je založiť naše hodnotenia a rozhodnutia na najlepších dostupných informáciách!

Nie je to len preto, že to dlhujeme ostatným ľuďom, aby tieto problémy zastupovali spravodlivo, ale aj preto, že to dlžíme aj sami sebe, aby sme nepremrhali svoj vlastný náš život snívaním o rozprávkach.

Týmto hnutím bola urobená veľká chyba.

Musíme to napraviť..... !       George Monbiot

Ak si chcete článok prečítať v origináli, prosím tu je naň hyperlinka:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/apr/05/anti-nuclear-lobby-misled-world?fbclid=IwAR1NXUm6MXpvFSi2kKnG9BOyH--tgnvoMU6eRRReds3jVPnIIfkre9Tsj2k

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Haščák strávil noc za mrežami. Môže tam pobudnúť dlhšie

Po zásahu sa vzdal výkonných funkcií v Pente. Ostáva spolumajiteľom.


Už ste čítali?